יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
הנהגת הורים
    האתר הראשי  |  דף הבית  

‏22 מרץ, 2018 סיכום ישיבת הנהגה – 21.3.18 1. בתאריך 21.3.18 התקיימה ישיבת הנהגה. 2. להלן סיכום עיקרי הדברים: עדכון - הדס: - קיצוץ שעות הרוחב על ידי משרד החינוך – עקב ירידה במספר הילדים בכיתה ( בממוצע 34) הוחלט במשרד החינוך לקצץ בשעות הרוחב שנועדו לאפשר למידה בקבוצות קטנות. בית הספר נערך לשינוי ובוחן דרכים להמשיך ולאפשר למידה בקבוצות מצומצמות. - וונדליזם בבית הספר – בשבועיים האחרונים יש התרופפות בנושא והתגברות הפגיעה ברכוש בית הספר והעדר דרך ארץ בשימוש באזורים ציבוריים – בדגש על השירותים. בשלב זה הבעיה היא בעיקר בשכבה ז'. הכוונה היא לאכוף את הנושא ולהעניש בחומרה. שכבה שלא תקיים את הנורמות המצופות ינעלו השירותים שלה והילדים יתארחו בשירותים של שכבות אחרות. בנוסף, ילדים שיתפסו משחיתים/מלכלכים בכוונה או מפרים את כללי ההתנהגות יצוותו לצוות המנקים. הניסיון הוא ליצר שינוי במודעות ובהתנהגות. מייל בנושא נשלח להורים לפני יציאה לחופשה. - חגיגות ימי הולדת בתוך בית הספר – הרגשה של הגזמה והקצנה באופן ציון יום ההולדת שמביא גם להבדלים בין הילדים – לחלק חוגגים בהפרזה ולחלק כלל לא מציינים. בחלק מהמקרים מדובר בהתנהגות ראותנית שלא מתאימה לערכים אותם מנסים להעביר לילדים. הוחלט להקים צוות חשיבה (כיתות ז') שיציע מתווה לציון יום הולדת בין כותלי בית הספר בצורה מדודה ומתאימה שתכבד את כולם. נשלח מייל עדכון להורים. עדכון - וועדת חינוך יישובית - אמירה ברורה של הוועדה כי ביה"ס אור הינו מוסד מרכזי וחשוב מאוד ביישוב וככזה וועדת החינוך פועלת להמשך חיזוקו וביסוסו וזאת במקביל לבחינת צרכי החינוך האחרים ביישוב. - תשלומי הורים – מצב חיובי של 95% גביה. בעקבות פעילות של הדס משפחות שלא שילמו בעבר הגיעו להסדיר את חובן. היה דיון בנושא. - ניקיון בסביבת בית הספר – ניסיון לשתף פעולה יחד עם היישוב בנושא שיפור הניקיון בשטחי היישוב. בית הספר חולק עם היישוב את השימוש במגרש. הוצג כי המגרש הינו באחריות היישוב והסיכום הוא כי מדי יום א' מגיעים אנשי האחזקה של היישוב לנקות אותו לאחר סוף השבוע. הדבר לא מוריד מאחריות בית הספר לשמור על ניקיון המגרש בשעות הפעילות בבוקר. במקביל יש רצון לשלב את תלמידי בית הספר בפרויקט יישובי בנושא. במידת הצורך יהיה איש קשר מטעם ההנהגה. - נבחרות ספורט – למרות מאמצים רבים הנושא לא הצליח להתרומם. הסיבה: התנגדות ההורים למימון הפעילות. חשוב לציין כי במקומות אחרים הנבחרות הן בעלות כספית של ההורים. הועלתה הצעה לפנות לשכבות הצעירות יותר בבית הספר (ב' -ג') כשכבות שיש להן עוד שנים רבות בבית הספר ונראה כי הנושא יעניין אותן. עמית לוי וחלי פרי ירכזו את הנושא. - כספים – להנהגת ההורים ולבית הספר יתרה תקציבית קטנה שמקורה בתשלומי ההורים. הועלתה הצעה לבחון השקעה בנושא של משחקי חצר. - השאלת ספרים – הדס עידכנה כי לאור התיישנות ספרי הלימוד שעומדים לרשות ביה"ס (החלפה של תוכניות לימודים) אנו נדרשים להחליף ספרי לימוד לשתי שכבות. כרגע הכסף שנאסף מההורים מספיק להחלפה ולא לרכישה. הנושא מטופל על ידי הדס בשיתוף עם ההנהגה. - ל"ג בעומר – תצא הודעה מסודרת לגבי החשיבות של שיתוף פעולה שכבתי בנושא וריכוז ימים בהם השכבות יחליפו זו את זו במדורה. בצורה זו יצומצם זיהום אוויר ויהיה מענה לגיבוש שכבתי. במקביל הועלה הרעיון להציע ליישוב לקיים אירוע יישובי משותף. הנושא ייבדק. -עדכון ועדות – ועדה חברתית - ● עדכון לגבי מפגש עם הדס – ריכוז נושאים מאסיפות הורים חברתיות– ישלח סיכום המפגש לחברי ההנהגה. ● עדכון לגבי מפגש עם רכזי השכבות בתנועת האיחוד ועידן. ● התנעת אסיפת הורים חברתית שניה בתחילת חודש מאי – הוחלט לפעול מול וועדי השכבות. ועדת מעשים טובים – ● שביעות רצון מהפרויקט "תעביר את זה הלאה" בקרב השכבות השונות – הרגשה של עשיה משמעותית ומוצלחת. ● יופקו לקחים לגבי הנושא של תיאום מול היישוב - משלוחי המנות לחיילים על ידי שכבת ז' במסגרת פעילות שנת מצווה גרם לתחושה של הפחתה למכתבים שנכתבו על ידי ילדי שכבת ג' לחיילי היישוב. ● הוועדה מתכנסת בקרוב לסיכום והפקת לקחים. תל"ן – ● שירית עדכנה לגבי שינוי התפיסתי בתכנית התל"ן לשנת הלימודים הבאה. ● יתקיים דיון מורחב בנושא כולל קבלת החלטות בישיבת ההנהגה הבאה. בברכת חג שמח לכולם,טליה פוגרונד

 
 
הכיתה שלי
ישיבות הנהגת הורים
מרחבי מקצוע
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום.