יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
הנהגת הורים
    האתר הראשי  |  דף הבית  

סיכום ישיבת הנהגה 14.2.18 1. הכרת תודה לאוסי- אוסי הוזמנה לישיבת ההנהגה כהמשך ההכרה בעשייתה הרבה בבית הספר במיזמים רבים וחשובים: פינת חי חממה, ספריה, הנהגה ירוקה, חזות בית הספר ומועצת תלמידים. 2. פדגוגיה בבית ספר אור: הדס הציגה מצגת מרשימה על תחומי פעילות רבים (באתר בית הספר). בין השאר גם על מרחבי למידה מגוונים (חממה, פינת חי, חצר גרוטאות, ספריה, מרחבים חוץ כיתתיים) שמספקים גם מענה רגשי. אוריינות לימודית- החזון לפתח סביבה מתוקשבת: הדס פועלת להקמת חדר מחשבים. מיפוי אקלימי פדגוגי: צוות בית הספר משקיע רבות בחשיבה ועבודה על האקלים הבית ספרי. כרגע נערכו מיפויים פנימיים בנושא. נערך ביקור טריו – שני בתי ספר עמיתים הגיעו ללמידה בבית הספר (שפות ותרבויות ועין ראפה) 3. עדכון ההורים הנעשה בבית הספר: דובר על כך שישנם רק כ-120 הורים בקב' הפייסבוק של בית הספר. לעודד את הקהילה גם להצטרף לפייסבוק וכן לעדכן במייל ובאתר לטובת מי שאין לו פייסבוק. 4. עדכון פעילות ועדות: ● ועדה ירוקה: פינת חי- לימים הפתוחים מגיעים בעיקר ילדי גן. עד כה גויסו 650 ₪ ביומיים של פעילות. יש צורך לפרסם יותר באמצעים רבים יותר. בקבוקים- נספרו כ-1000 בקבוקים. חברת אלה נקראה לאיסוף. לגבי פחים – בית הספר וההנהגה מתכוונים להציב פחים בכניסה לבית הספר על מנת שניתן יהיה להביא כל עת בקבוקים למחזור. ● ועדה חברתית: הוצגו הממצאים מאסיפות ההורים החברתיות והצעות לייעול ולחשיבה יותר מדוייקת על פי הצרכים שעלו בשכבות השונות. צויין כי יש צורך לעבוד יותר בקרוב ובהכוונה עם האיחוד. ● ועדת קשר עם המועצה: הדס וצוות בית הספר נפגשו עם אורי גרובס שאחראי מטעם המועצה על התחזוקה . בהמשך נקבע שיש לסכם את כל הנק' שעלו ושהוועדה תפנה אליו עם הליקויים- לתאם פגישה נוספת על מנת לחדד את הצרכים של בית הספר. ● תל"ן- הועלו הקשיים בתל"ן בשנה הנוכחית בעיקר של השכבות הגבוהות יותר. ועדת התל"ן מתכננת להיפגש ולחשוב מחדש על מבנה התל"ן על מנת לתת מענה נכון יותר לכל שכבה. הועדה עדכנה בנעשה בבתי ספר אחרים כול נילי ונעלה. דובר על אפשרות לשיתוף פעולה עם כוחות פנים יישוביים. ● ועדת ספורט- יש להיערך לשנה"ל הבאה מאורגנת יותר. לאחר שלא היתה הענות לנבחרת כדורסל ומועדון כדורעף יש לבחון מחדש את הנושא. לקראת סוף השנה הועדה תבנה בשיתוף עם בית הספר תוכנית לשנה הבאה. צוות בית הספר שיתף ובהמשך יציג לכלל ההורים את תחום החנ"ג בבית הספר. ● ועדת חזות- דובר על המיזמים וחשיבות חזות בית הספר ● יום המעשים הטובים- ניתן הסבר על האירועים השונים. פירוט פעילויות לפי שכבות נשלח להורים.

 
 
הכיתה שלי
ישיבות הנהגת הורים
מרחבי מקצוע
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום.